Front Facade-FrontPage 1

PRØVESTENS-
BROEN 3 + 3A

Den kunstige ø, som ligger i Øresund ud for Amager, var oprindeligt et fort, der skulle beskytte indsejlingen til København. Øen blev anlagt i 1713 oven på en gammel flydedok.

Det militære anlæg lukkede i 1922, da det blev overdraget til Københavns Havnevæsen, som omdannede det til benzin- og oliehavn for skibe.

Én af de gamle bygninger, som ligger ved indkørslen til øen, blev oprindeligt opført til det amerikanske selskab Gulf Oil i efterkrigstiden og rummede kontorer, laboratorier og garager. I dag har UNIONKUL omdannet bygningen til kontorer og showrooms.