UNIONKUL

Bygninger, rum og steder med skæve historier

UNIONKUL renoverer og udlejer ejendomme tæt på vand og havn og involverer sig i større udviklingsprojekter som THE SILO, PAPIRØEN og TUNNELFABRIKKEN.

KUL KOKS SALT KORN

UNIONKULs historie strækker sig helt tilbage til 1937, da danske kulimportører gik sammen og oprettede en kulunion for at kunne skaffe kul fra de store miner østpå. Hovedkvarteret blev i Nordhavn, hvor man førte jernbanespor helt ud til kajen og byggede en kran til at losse kul og koks fra skibene.

Da den nuværende ejer Klaus Kastbjerg overtog virksomheden i 1987, videreførte han forretningen med losningen af vigtige råmaterialer. UNIONKUL lossede blandt andet malt, korn, kul, granit, kaolin til porcelænsfabrikkerne samt en stor del af vejsaltet til hele Nordsjælland. Når skibe kom ind lastet med tusindevis tons løst salt, blev det læsset i kæmpemæssige bunker på havnearealerne, og en stor del blev sendt ud til vejmyndighederne i de forskellige kommuner. UNIONKUL stod også for at losse en stor del af det korn, der igennem årene har været opbevaret i den berømte Hva’ drikker Mølr-silo, som i dag er omdannet til THE SILO.

Samtidig med losningen begyndte UNIONKUL at erhverve en del af de gamle ejendomme i havnen og udlejede til forskellige kreative virksomheder, som kunne se charmen i den gamle rå industrihavn. 

Igennem årene har UNIONKUL samarbejdet på flere projekter med en række dygtige arkitekter, blandt andet Utzon-familien, Entasis, Arcgency og COBE om at bygge og at omdanne de stemningsfulde gamle bygninger til markante boliger og kontorer, der er med til at forme Nordhavn som et nyt, levende bykvarter.

Navnet UNIONKUL har hængt ved igennem alle årene som et vidnesbyrd om virksomhedens lange historie i havnen.