DSC02961

SUNDKROGS-
GADE 50

De sorte buehaller og pavillonerne på Sundkrogsgade udlejes i dag til håndværkere og andre virksomheder, der har brug for container-, produktions- og lagerplads. 

Inde i buehallerne er der god plads til loftet og mulighed for indretning til usædvanlige og kreative formål.