TUNNEL-
FABRIKKEN

Da Danmark blev forbundet med Sverige gennem Øresundsforbindelsen i 1990’erne, blev de 20 gigantiske tunnelelementer til bro- og tunnelforbindelsen støbt i en enorm hal i ydre Nordhavn og derfra flådet ud direkte fra hallen og sænket ned under vandet ud for Københavns Lufthavn. Der blev støbt i alt 650.000 kubikmeter beton.

Efterfølgende har ØTC-Hallen, som bygningen officielt hed, været brugt til opbevaring af blandt andet både, teaterkulisser samt alt byinventar (bænke, lamper, pullerter, fliser, cykelstativer m.m.) til det nye Århusgadekvarteret. Hallen har også været brugt til opbygning af 1:1-modeller af Operahusets facade og til produktion af facadeelementerne til THE SILO.

Hallen er 261 meter lang og op til 125 meter bred, og der er 24 meter til loftet. Dermed er den gamle støbehal én af landets største bygninger.

I dag ejes hallen af By & Havn, som i partnerskab med NREP og UNIONUL vil genanvende og omdanne hallen til et kæmpestort kulturhus. Der er tanker om at gøre plads på de ca. 70.000 kvadratmeter til for eksempel kollegieboliger, spisesteder, værksteder og atelierer og at indrette området omkring med aktiv bynatur og plads til events.

Det er visionen, at Tunnelfabrikken skal indeholde seks primære funktioner:

Kunst & Kultur
Atelier, værksteder, kulturhus: et kulturelt samlingspunkt.

Innovation & Samarbejde
Startups, etablerede virksomheder, læringsmiljøer: et alsidigt fællesskab med fokus på fremtidens bæredygtige byudvikling.

Test & Skab
Værksteder og fablabs: specialiseret håndværk og unikke værksteder, der skaber fremtidens bæredygtige løsninger.

Leg & oplev
Legepladser for børn og voksne – fysiske som digitale: kreativitet for store og små.

Mad & Gro
Et mekka af restauranter, madmarkeder, producenter og nyttehaver: sociale madoplevelser med fokus på god, sund og økologisk mad.  

FØR DET VAR NU